Wat is een MSDS?

17/11/2020
|
144

Een msds sheet staat voor material safety data sheet. Een MSDS is een document waarin de gevaren van een gevaarlijke stof staan beschreven en advies wordt gegeven hoe je met het materiaal moet omgaan. Op het msds staan onder andere de chemische samenstelling van het product de eigenschappen en hoe je het moet transporteren. De msds is in de taal van het land waar het product op de markt komt. Een msds is wettelijk verplicht en moet voldoen aan de voorwaarden die REACH oplegt

Wat moet er in een MSDS staan

Er zijn 16 rubrieken die op een MSDS moeten staan. De Europese richtlijnen zijn iets anders dan de Amerikaanse qua structuur echter de inhoud is grote lijnen hetzelfde. De 16 rubrieken zijn als volgend.

 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming
 2. Identificatie van de gevaren
 3. Samenstelling en informatie over de
 4. Eerst hulpmaatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
 7. Hanteren en opslag
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische
 10. Stabiliteit en reactiviteit
 11. Toxicologische informatie
 12. Ecologische informatie
 13. Instructies voor verwijdering
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
 15. Wettelijk verplichte informatie
 16. Overige informatie
Gerelateerd nieuws  Het wondermiddel voor je haren

 

De belangrijkheid van een MSDS

Een MSDS is erg belangrijk voor de veiligheid omtrent het handelen van gevaarlijke materialen. Zonder de MSDS zouden mensen niet weten welke speciale maatregelen bij een bepaalde stof horen. Ze zouden dit kunnen opzoeken maar door het direct bij te sluiten is het veel veiliger en toegankelijker. Door de MSDS op te stellen is er een richtlijn zodat het makkelijker is in een oogopslag bepaalde informatie te vinden over het materiaal. Het hoofddoel van MSDS is om er voor te zorgen dat het handelen van materialen veel veiliger is.

Meer in deze categorie

Leuke ideeën voor personeelsuitjes

|
Bedrijfsleven, Blog

Hoe bereid je je voor op het geven van borstvoeding?

|
Blog

Hoe kleurkeuze consumentengedrag beïnvloedt

|
Blog

De rol van storytelling in het creëren van merkloyaliteit

|
Bedrijfsleven, Blog
© Copyright Cursos Maketing Online 2024
hello world!